" Önemli olan çok sayıda fon yönetmek değil,
yönetilen fonları iyi yönetebilmek olmalı "

Yatırım Fonlarında Vergilendirme

1 Ekim 2006 tarihinden itibaren yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin vergilendirmesi Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesi hükümleri kapsamında değiştirilmiştir. Bu yeni bir vergilendirme ve hesaplama sistemi değil, tamamen hesaplanan verginin tahsil edilme şeklinde bir değişikliktir.

Yeni Vergi sistemi ile: 2006 yılı başında uygulanmaya başlayan yatırım ürünlerine yatırımcıların gelirleri üzerinden yapılan kaynağında kesinti (stopaj) uygulaması, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren (GVK geçici 67. madde) yatırım fonlarını da kapsayacaktır.

Bu uygulamada; Yatırımcının fon katılma belgesini satması ile elde ettiği gelir üzerinden %10'luk vergi kesintisi (stopaj) yapılacaktır. Böylece yatırım fonlarının portföy değer artışı üzerinden günlük olarak yapılan vergi kesintisi, yatırım fonunun dışına çıkarılmıştır.

Vergi kesintisi; 22 Temmuz 2006 tarihine kadar: Fon portföy değer artışı üzerinden %15; 23 Temmuz 2006'dan 30 Eylül 2006 tarihine kadar: Fon portföy değer artışı üzerinden %10 iken; 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren: Yatırımcının elde edeceği gelir üzerinden %10 olarak yapılacaktır.

Yeni Vergi Sisteminin Getirdikleri:
Fon Performans Ölçümü: Stopaj, portföy kazancı üzerinden değil, yatırımcının elde edeceği gelir üzerinden yapılacaktır. Vergi tahsil edilme şeklinin değiştirilmesi, fon gelirlerine olumlu yansıyacak bir etkendir ve performans ölçümünde kolaylık sağlayacaktır.

Verginin Fon Bünyesinde Ödenmemesi:
1 Ekim 2006 tarihinden itibaren stopajın fon bünyesinde ödenmeyecek olması, fon getirileri açısından önemli bir etki sağlayacaktır. Belgelendirme & Hesaplama Kolaylığı: Ticari İşletmelerde stopaj mahsubunun belgelendirme ve hesaplanma şekli 1 Ekim 2006 öncesi vergi uygulamalarına göre netleşmiştir. İstisna: 1 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılan, portföylerinde sürekli olarak en az %51 hisse senedi taşıyan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinden sağlanan kazanç üzerinden stopaj yapılmayacaktır.

Verginin Satış Sırasında Ödenmesi: Fon yatırımcısının, elindeki fon katılma belgeleri satılmadığı sürece vergi ödenmeyecektir.